Mest om ledelse

av Marit Silseth

Slik bruker du dine verdier til å navigere

| 2 kommentarer

Forberedelser til work-shop

I morgen skal jeg til Bergen for å ha en work-shop sammen med min gode partner Ina. Sammen har vi skreddersydd en ledertreningsprosess som har til hensikt å skape mer bevissthet rundt lederrollen og hvordan man kan bli en bedre leder. Dette er den tredje work-shopen i en serie på fire dette året.

Ina og jeg har forberedt oss godt – slik vi alltid gjør. Skype er et vidunderlig verktøy når vi ikke kan møtes fysisk for å planlegge og diskutere. Vi har laget en detaljert plan for hele dagen, satt inn estimert tid for hver del, hva hensikten med hvert tema er, hvordan vi skal gjennomføre de ulike delene  og om det er Ina eller jeg som har hovedansvaret for å lede. Det er veldig godt å ha en slik plan, det gjør oss trygge, og det bidrar også til at vi faktisk føler oss friere til å improvisere dersom noe ikke går helt etter planen eller tidsskjema sprekker – for det gjør det jo innimellom.

Hva er verdier?

I første work-shop tok vi for oss ledelse – hva er god ledelse, hvilke er mine sterkeste lederegenskaper og hva ønsker jeg å bli bedre til?  Hver og en leder utarbeidet sine utviklingmål. Work-shop nummer to hadde fokus på kommunikasjon; spørsmålsstilling, lytting og tilbakemeldinger.

I morgen skal work-shopen handle om verdier. Hvilke verdier er viktige for hver og en leder? Hvordan tolkes organisasjonens verdier og hvordan spiller disse sammen med mine personlige verdier, og hvordan kan disse verdisettene integreres i lederrollen?

Men hva er egentlig verdier? Verdier er våre «kjøreregler», de sier noe om hvem vi er og hva som er viktig for oss i livet generelt og i arbeidslivet. Du har kanskje kjent at noen ganger er det som om noe inni deg protesterer, uten at du har rukket å tenke igjennom situasjonen som forårsaker reaksjonen. Dersom en av dine grunnstener i livet er ærlighet og du opplever at noen lyver – ja, da kan du kanskje kjenne at noe skjer med deg, kanskje du opplever en uggen følelse i mellomgulvet?

Jeg bruker mine personlige livsverdier som veivisere i hverdagen. Når jeg kjenner den dårlige følelsen i mellomgulvet, sier den meg at jeg skal stoppe opp og finne ut hva det er som gjør at jeg reagerer slik akkurat nå. Det kan være i møte med noen som jeg ikke er helt trygg på, noen som tråkker på min rettferdighetssans eller noen som ikke er ærlig overfor meg. Og der har du tre av mine viktigste verdier: trygghet, rettferdighet og ærlighet. Disse verdiene hjelper meg til å navigere i hverdagen – de er mine kjøreregler og når noen bryter disse kjørereglene sier mitt verdisystem ifra.

Og det motsatte skjer også. Når noen demonstrerer verdier som harmonerer med mine, da blir jeg glad og det bobler – jeg får  »champagne-følelsen».

Illustrasjon: www.nadl.no

Illustrasjon: www.nadl.no

Samarbeidet med Ina

Som jeg beskrev har Ina og jeg planlagt work-shopen ned til minste detalj. Det gjør meg trygg. I tillegg er jeg trygg på Ina, jeg vet at hun vil det beste for meg – og jeg for henne – og sammen så spiller vi hverandre gode. Hun er rettferdig og hun er alltid ærlig. Vi er veldig forskjellige som personer, men vårt verdigrunnlag er sammenfallende. Da vi sist vi hadde work-shop sammen, var det noe midt under work-shopen som gjorde at samspillet ikke fungerte helt slik vi ønsket i en bestemt situasjon. Jeg kjente at noe rørte seg i mellomgulvet, og Ina merket det på sin måte. Hva gjorde vi så? Jo, etter at work-shopen var over snakket vi om det – min og Inas ærlighet tilsa at dette kunne vi ikke la være å ta opp.  Vi fant ut hva det var som skjedde og det ble en god læreprosess for oss begge. Dette bidrar til å gjøre oss sterkere i forhold til vårt samarbeid videre.

Jeg gleder meg til i morgen, til å samarbeide med Norges beste coach og verdens beste partner: Ina!

Hvilke verdier er dine viktigste? Hvordan merker du at noe går på tvers av verdiene dine? Og når bobler du?

I neste blogg skal du få vite hvordan det gikk med work-shopen.