Mest om ledelse

av Marit Silseth

Hyggelig og kjekk, men det skjer ikke noe!

| 3 kommentarer

Artikkel i Dagens Næringliv

25. juli sto det en artikkel i DN med overskriften «Hyggelig og kjekk, men det skjer ikke noe». Artikkelen refererer til en undersøkelse gjort blant overlegene på Oslo Universtitetssykehus – OUS – utført av legeforeningen. Personen overskriften beskriver, er sykehussjefen.

Fakta: OUS er en fusjon av fire Oslo-sykehus – Rikshospitalet, Ullevål Sykehus, Radiumhospitalet og Aker Sykehus. OUS ble dannet 1. januar 2009 og har felles toppledelse.

Foretakstillitsvalgt ved OUS sier: «Han (sykehussjefen) driver i for stor grad forhandlingsledelse, etter min vurdering. Han har ikke tatt grepene som skal til for å få bedre drift. Han er i for stor grad diplomat. Han er opptatt av å gjøre folk fornøyde…. Det er uklare lederlinjer og uklare organisasjonsforhold, veldig mange enheter har ikke ledelse».

Problematikken rundt OUS er komplisert og det ser ut til at det kan være mange grunner til misnøyen med topplederen. Artikkelen beskriver flere feller man lett kan gå i som leder. Her vil jeg ta opp to av dem:

Er det slik at sykehussjefen faktisk ikke tar de beslutningene som trengs?
Tar han beslutninger uten å kommunisere at og hvorfor de er tatt, slik at få vet om dem?

Beslutningsdyktighet

En leder kan ikke la være å ta beslutninger av frykt for at at ikke alle er enige eller at det vil gjøre han upopulær hos enkelte. Beslutningsdyktighet er en viktig lederferdighet, og tas det ikke beslutninger så skjer det ingen ting. En leder som tar beslutninger får ting til å skje, han blir sett på som dynamisk og vil ytes respekt.

En toppleder i en IT-bedrift ansatte en ny leder. Han sa til denne nye lederen: «Dersom du tar riktige beslutninger i 70% av tilfellene, er jeg fornøyd. Det er bedre å ta en feil beslutning enn ikke å ta noen».

Kommunikasjon

Uansett om du tar en beslutning eller ikke er klar til å ta den ennå, så kommuniser dette til dine ansatte. Når du tar beslutningen, fortell at beslutningen er tatt og hvorfor – f. eks. hvorfor du her måtte ta en beslutning som kanskje ikke alle er glade for. Sannsynligvis har du tatt beslutningen ut fra en helhet som vil gagne organisasjonen eller avdelingen din på lengre sikt. Fortell de ansatte dette.

Og dersom du ikke er klar til å ta beslutningen ennå så er det viktig å kommunisere dette også. Kommuniser at du ennå ikke har noe å fortelle og at du skal fortelle så snart du har noe. Tar det tid før beslutningen kan tas så kommuniser igjen at det ikke er noe nytt, men at det jobbes med å komme frem til en løsning/beslutning.

Kommunikasjon er viktig!

Kommunikasjon er viktig!

 

Jeg satt i ledergruppen i et firma i forbindelse med en fusjon. Etter at fusjonen var et faktum, spurte vi de ansatte hvordan de hadde opplevd prosessen rundt fusjonen. Det som de fleste nevnte, var mangelen på informasjon rundt prosessen. Vi i ledergruppen syntes vi hadde kommunisert godt underveis, mens de ansatte opplevde altså mangel på informasjon. Mange er opptatt av «Hva skjer med meg?» når det er endringer i en organisasjon, og derfor er det viktig at infomasjonen flyter lett og er tilgjengelig slik at de ansatte kan forberede seg i forhold til det som vil berøre dem.

Så min oppfordring og mitt tips til deg som leder – kommunisér, kommunisér og kommunisér igjen – det kan nesten ikke kommuniseres for mye og for ofte, spesielt når det gjelder endringprosesser. Og vet du hva den vanligste formen for kommunikasjon er? Jo – ingen kommunikasjon!

 

Hvilke erfaringer har du med kommunikasjon?