Mest om ledelse

av Marit Silseth

Kan ledelse læres?

| 4 kommentarer

Ledelse – et medfødt talent?

Påtroppende administrerende direktør for  Handelshøyskolen i Bergen, Nina Skage, hevder i et intervju med Dagens Næringsliv mandag 16.09.13 og deretter på Hegnar Online  at «Ledelse er et medfødt talent». Det er helt klart at det er noen som via arv har et talent for ledelse, men hva med oss andre da? Er det ikke håp for oss som ikke ble født med ledergenet?

«Brøleapen»

I en av lederutviklingsprosessene jeg har jobbet med, traff jeg en god voksen leder på noe over 50 år. Han var av den «gamle» sorten som var typisk for hans bransje – han var kjempegod på fag og krevde at alle skulle være like gode faglig som han. Dersom ikke medarbeiderne gjorde det på hans måte, «bjeffet» han til dem og gikk inn og overtok arbeidsoppgavene. Spesielt de unge medarbeiderne var redde for han, han ble sett på som tøff, humørsyk og litt av en perfeksjonist.

Denne lederen ble evaluert av sine kolleger gjennom en 360-graders analyse hvor både overordnede, sidestilte og de som rapporterte til han fikk si hva de syntes om han som kollega og leder. Lederen ble midt sagt forbauset over tilbakemeldingene. Det kom frem at han var høyt respektert som fagperson, men som leder fikk han utrolig dårlige tilbakemeldinger. Han skremte folk vekk isteden for å invitere dem med på laget. Dette var han ikke klar over. Han oppfattet seg selv helt forskjellig fra sine kolleger.

Lederen bestemte seg for at dette ville han endre på – han ØNSKET å bli bedre som leder. Han så at det ville bety mye for arbeidsmiljøet og utførelsen av arbeidsoppgavene at han kunne inspirere isteden for å skremme. I tillegg ville han spare seg selv for mye stress dersom medarbeiderne fikk lov til å ta ansvar og utføre arbeidsoppgavene uten stadig innblanding fra hans side. Lederen satte seg utviklingsmål, han valgte seg noen lederferdighetene han ville fokusere og trene på.

Hva skjedde?

Jeg fulgte lederen over en 3-måneders periode hvor han virkelig gikk inn for å trene på å bli bedre som leder. Og hva skjedde? Tilbakemeldingen begynt å komme fra hans kolleger: «Hva har skjedd? «Ivar» er helt forandret, han lar oss jo slippe til. Og han brøler ikke lenger. «Ivar» fortalte selv at han opplevde at medarbeiderne begynte å oppføre seg annerledes – de oppsøkte han for råd og støtte i faglige sammenhenger. Han ble møtt med smil  og en tilnærming han ikke hadde opplevd før.

Det var selvsagt noen tilbakefall og endringsprosessen tok tid. Men – ett år etter prosessen kan medarbeiderne fastslå at «Ivar» har blitt en bedre leder. Ikke en superleder, men en leder som får folk med seg, som evner å motivere til innsats og som får medarbeiderne til å føle seg trygge.

Det finnes flere historier som denne. Det viktige er at du selv er villig til å endre deg, villig til å lære, og villig til å trene. Og for å trene må man tørre å by på seg selv. Ofte kan det være lurt å ha noen som støtter en i prosessen, enten en ledertrener eller en god kollega som kan gi tilbakemeldinger.

Ingen født leder

Jeg har jobbet som lederutvikler/ledertrener i flere år. Jeg brenner for ledelse som fag, og jeg mener at lederskap består av en rekke ferdigheter som det faktisk går an bli bedre på – gjennom bevisstgjøring, og ved å trene. Min ledererfaring har jeg fra 20 år som leder i det private næringsliv og i løpet av den tiden må jeg ha gjort alle de feil en leder kan gjøre. Jeg var en typisk fagperson som etterhvert ble forfremmet til leder. Ledergenet var jeg nok ikke født med, i så fall måtte det være godt gjemt. Men – nysgjerrigheten og det å like å lede gjorde at jeg etterhvert tok både en Mastergrad i Ledelse og sertifiserte meg som coach – og hele veien trente jeg på å bli en bedre leder.

Ledelse handler om å få folk med seg og skape resultater, samt nysgjerrighet på hva det er som driver den enkelte medarbeider. Alle har vi våre sterke og svake sider som ledere, og målet er ikke at vi alle skal bli like. Og vi må trene på lederskap, vi må vedlikeholde og trene på å bli enda litt bedre – akkurat som Petter Northug må trene for å bli litt bedre enn i fjor slik at han kan slå sine konkurrenter til vinteren.

Hva mener du om dette – er det arv eller miljø som gjør oss til gode ledere? Kan ledelse læres?

Kurs – Bli en bedre leder!

Minner også om kurset «Bli en bedre leder!» som går i Oslo 11.-12. november. Se mer HER. Påmelding: marit@silsethconsulting.no