Mest om ledelse

av Marit Silseth

Sjefens tale

| 0 kommentarer

Sjefens tale

For et par uker siden avsluttet min gode partner Ina og jeg en utviklingsprosess med en ledergruppe. Prosessen har gått over et halvt års tid med 4 samlinger, og den fortsetter sannsynligvis til neste år. Under avslutningen siste dag fikk hver og en av lederne si litt om hva de har fått ut av prosessen. Til slutt var det topplederens tur. Han holdt en tale som jeg ikke vil glemme med det første. Jeg gjengir talen her, og jeg vil poengtere at dette ikke er ordrett hva han sa. Her er den:

«Vi står foran tøffe tider med generell nedgang i næringslivet. Oppdragsmengden innen vårt område har minket, og flere av våre konkurrenter har startet nedbemanningene. Allerede nå har medarbeidere fra konkurrerende firma banket på døren vår og spurt om vi har mulighet til å ta dem inn.

Vi har hatt et godt år i 2013, men 2014 ser ut til å bli tøffere. Under planleggingen av budsjettene for neste år ser vi allerede at vi må stramme inn på kostnadssiden. Men det er i nedgangstider vi har mulighet til å vise hva vi er gode for. Vi skal sørge for at det er vi som får de oppdragene som legges ut, og vi skal løse oppdragene på en profesjonell måte slik vi alltid har gjort. Mitt mål er at ingen her hos oss skal bli overtallige, og for å klare dette må vi stå sammen.

Denne utviklingsprosessen vi nå har vært igjennom, har gjort oss bedre kjent med hverandre – både som ledere og som medmennesker. Vi kjenner nå hverandres sterke sider og de sidene som ikke er så sterke. Vi har lært oss å kommunisere bedre og jobbe mer som et team. Vi vet hva vi kan forvente av hverandre. Prosessen har sveiset oss sammen, og vi står nå enda bedre rustet til å møte tøffere tider. Og sammen skal vi klare dette, vi går for SUKSESS!»

Tydelighet og motivasjon

I forrige innlegg skrev jeg om tydelighet. Denne talen er et godt eksempel på tydeliggjøring av målsetting og forventninger for tiden som kommer. Samtidig evner topplederen å motivere – det er tøffe tider, men sammen skal vi klare det.

Et annet eksempel på en lederes tale, er Al Pacinos pep-talk fra filmen «Any Given Sunday». Talen finner sted i garderoben før en viktig og avgjørende kamp for det amerikanske fotballaget The Miami Sharks.

 

Hva betyr det at en toppleder  eller trener holder en slik tale eller appell?

Det er en ypperlig anledning for lederen til å vinne sine ansattes tillit. Det man sier i en slik tale sier er viktig for å bygge opp og styrke arbeidsmiljøet, og samtidig som lederen bygger sitt eget interne omdømme.

Noen råd i forbindelse med interne taler

  • Vær ærlig og åpen om hva som er den faktiske situasjonen i bedriften. Pynter man på sannheten blir man fort tatt på det
  • Vær kort i beskrivelsen av hva som har skjedd, fokuser på målene for fremtiden – det vi skal oppnå sammen
  • Folk husker ikke hva du sa, men hvordan du fikk dem til å føle seg. Tørr å by litt på seg selv
  • Uansett om det er gode eller dårlige tider, anerkjenn de ansatte for at de står på for bedriften

Og avslutt gjerne med visjoner for fremtiden – slik som topplederen i historien over gjorde. Eller som Martin Luther King gjorde i sin tale «I Have a Dream»  26. august 1963. Har du ikke hørt den, så finner du den HER.

Hvilken tale eller taler er den beste du har hørt?